Kiểm soát cơn tức giận (sân)


 Để kiểm soát được cơn tức giận (sân) đó chính là không kiềm nén cơn giận hãy để nó diễn ra tự nhiên, và quan sát tâm sân này sẽ làm gì tiếp theo, từ đó cơn giận sẽ tự biến mất sau nhiều lần được quan sát. Thiệt là kì diệu phải không nào.


Bài đăng phổ biến từ blog này

Mục tiêu 2023

Đầu tư từ 11-11-2021