Bài đăng

Mục tiêu 2024

Thiết lập được hệ thống Marketing Automation. Xây dựng đội ngũ vận hành hệ thống Marketing Automation để tập trung bán hàng tự động nhiều mặt hàng. Xây dựng đội ngũ dạy học online (Membership). Bán hàng Dl. Bán  hàng PL.

Mục tiêu 2023

 Mục tiêu 2023 1. Quan sát với tâm trong sáng với mật độ càng nhiều càng tốt. 2. Cho đi kiến thức càng nhiều càng tốt. 3. Xây dựng hệ thống marketing tự động giúp được nhiều doanh nghiệp càng nhiều càng tốt.

Quan Sát Tham Sân Si

Tham Sân Si: Khi diễn ra đừng kiềm nén nó mà hãy quan sát như nó đang là, càng quan sát càng nhiều thì nó tự khắc sẽ biến mất.

Đầu tư từ 11-11-2021

 Đầu tư từ 11-11-2021: Lên kế hoạch đầu tư rõ ràng từ hôm nay, và sẽ thống kê lại sau 10 năm (11-11-2031). Với phương châm ngày sau tốt hơn ngày trước, tuần sau tốt hơn tuần trước, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, năm sau tốt hơn năm trước. Đầu tư dài hạn và theo phương pháp lãi kép

Thiền bắt đầu từ 11-11-2021

 Thiền bắt đầu từ 11-11-2021: Thiền với phương châm ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm trước, đi theo con đường trung đạo thư giản, và hiểu được các pháp đều là năng lượng chưa được chuyển hoá mà thôi.

Tập thể dục bắt đầu từ 11-11-2021

 Tập thể dục bắt đầu từ 11-11-2021: Sẽ tập theo phương châm ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm trước, tập mọi lúc xen kẽ cả trong quá trình làm việc.

Tạo Website thương hiệu cá nhân 11-11-2-21

Tạo Website thương hiệu cá nhân 11-11-2-21. Bắt đầu chia sẻ những kiến thức hữu ích đem giá trị cho xã hội + đam mê + đem lại lợi nhuận.