Mục tiêu 2023

 Mục tiêu 2023

1. Quan sát với tâm trong sáng với mật độ càng nhiều càng tốt.

2. Cho đi kiến thức càng nhiều càng tốt.

3. Xây dựng hệ thống marketing tự động giúp được nhiều doanh nghiệp càng nhiều càng tốt.

Bài đăng phổ biến từ blog này