Quan Sát Tham Sân Si

Tham Sân Si: Khi diễn ra đừng kiềm nén nó mà hãy quan sát như nó đang là, càng quan sát càng nhiều thì nó tự khắc sẽ biến mất.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mục tiêu 2023

Đầu tư từ 11-11-2021