Bộ tứ năng lượng (11-11-2021 Đến 11-11-2031)

  1. Tập thể dục mọi lúc mọi nơi
  2. Thiền năng lượng
  3. Xây dựng thương hiệu cá nhân
  4. Tư vấn đầu tư vào các doanh nghiệp.
Thực hiện theo tiêu chí bộ tứ năng lượng xuyên suốt từ nay đến 10 năm sau.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mục tiêu 2023

Đầu tư từ 11-11-2021